FAQ

FAQ

Veel gestelde vragen

1. Ik geloof niet dat de Bijbel waar is. Kan ik dan wel meedoen?
Ja, dat kan. Je bent van harte welkom. Je hoeft niet in te stemmen met de inhoud van de Bijbel. Het gaat erom je kennis en inzicht te vergroten.
2. Waarom geef je deze cursus eigenlijk?
In mijn jonge jaren heb ik Frans gestudeerd, toen nog zónder enige bijbelkennis, want ik ben ongelovig opgevoed. Bij het lezen van de Franse literatuur heb ik daardoor heel wat toespelingen op de Bijbel niet opgemerkt. Ook schilderijen met bijbelse voorstellingen waren niet goed te begrijpen. Na mijn 53ste, toen ik vanuit het atheïsme tot geloof kwam, heb ik mij op diverse manieren verdiept in de Bijbel. Graag wil ik wat van die kennis delen, zonder je wat op te dringen.
3. Krijgen we hand-outs?
Ja, ze worden je als pdf's toegemaild. Bovendien krijg je een boekje dat enigszins aansluit bij de inhoud van de cursus.
4. Ik kan nooit op donderdagavond. Geef je de cursus ook op andere dagen?
Dat kan in principe wel, maar dan moeten er wel voldoende deelnemers zijn, minimaal 4. Neem contact op om te kijken wat mogelijk is.
5. Hoe lang bestaat cursus Bijbel uit de doeken al?
Vanaf voorjaar 2018. In principe wordt hij 2x per jaar gegeven: in voor- en najaar.
6. Vertel eens wat meer over die filmpjes.
De docent heeft zelf korte filmpjes gemaakt. Per les zie je er 2 à 3. Gemiddelde duur: 4 minuten. Zo'n filmpje kan gaan over één onderwerp, bijvoorbeeld over het leven van een bijbelse figuur, of over één bijbelse scene. Je ziet foto's van schilderijen, die op een zo levendig mogelijke manier 'aan elkaar zijn geplakt'. Terwijl je het filmpje bekijkt, luister je naar het bijbehorende bijbelfragment, met een muziekje eronder, plus de nodige special effects. Beeld en geluid lopen zoveel mogelijk synchroon, dus je ziet en hoort het verhaal tegelijkertijd. De gesproken tekst komt uit een moderne bijbelvertaling, begrijpelijk Nederlands dus.
7. Mogen er vragen gesteld worden tijdens de les?
Ja, graag. Komt er tijdens de les een vraag bij je op? Stel hem dan gerust.
8. Van welke instelling gaat dit uit?
Cursus 'Bijbel uit de doeken' gaat niet uit van een bepaalde instelling of kerk. Het is een initiatief van de docent zelf.
9. Wie is de docent? Wat voor opleiding heeft ze?
10. Over wat voor Bijbel gaat het?
De docent is protestant (evangelische richting). Daarom wordt uitgegaan van de protestantse Bijbel. Dat is dezelfde als de rooms-katholieke Bijbel, maar dan zonder apocriefe boeken.
11. Wat vonden eerdere cursisten van de cursus 'Bijbel uit de doeken'?
De meeste cursisten waren erg enthousiast. Je leest hier hun reacties. Als men minder positief was, kwam dat doordat men een verkeerd beeld van de cursus had, namelijk dat het over schilderkunst zou gaan. Er worden wel schilderijen getoond, maar die dienen ter illustratie van bijbelverhalen.
12. Welke stof wordt er behandeld in de cursus 'Bijbel uit de doeken'?
Hier lees je welke stof per les wordt behandeld.
13. Wanneer moet ik betalen nadat ik me heb aangemeld voor de cursus 'Bijbel uit de doeken'?
Een week of 2 à 3 voor de aanvang van de cursus krijg je per email bericht of er genoeg deelnemers zijn. Als dat het geval is, kan de cursus doorgaan en krijgt je een betalingsverzoek.
14. Is groepskorting mogelijk?
Ja, neem contact op als je als vriendengroep of iets dergelijks aan de cursus wilt deelnemen. Er kan dan desgewenst ook gekozen worden voor andere cursusdata.
15. Bestaat er een flyer voor de cursus 'Bijbel uit de doeken'?
Ja, en hij is hier te delen op Social Media.
16. Ik hoorde dat je in de Gezinsbode hebt gestaan. Kan ik dat ergens terugvinden?
Ja, dit is de link naar het artikel over de cursus en over mij (Reino Beck) in de Gezinsbode van 18-9-2019.
17. Ik zag ergens het 'Bijbel uit de doeken-kwartet'. Is dat ergens te koop?
Het 'Bijbel uit de doeken-kwartet' ligt niet in de winkel. Mocht je er belangstelling voor hebben, mail me dan. Kosten: € 3,- excl. eventuele verzendkosten. Cursisten ontvangen het gratis in de 3e les.
18. Heb je andere vragen? Stel ze via het contactformulier.
Dit is de link. Je krijgt zo snel mogelijk antwoord. Bellen mag ook: 06-40 56 1991.
Meld je nu aan!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://cursus-bijbeluitdedoeken.nl/jc/faq/