Veel gestelde vragen

Ik geloof niet dat de Bijbel waar is. Kan ik dan wel meedoen?

Ja, dat kan. Je bent van harte welkom. Je hoeft niet in te stemmen met de inhoud van de Bijbel. Het gaat erom je kennis en inzicht te vergroten, zowel van de schilderkunst als van de Bijbel.

Is dit een evangelisatiecursus?

Nee, in de cursus komt de Bijbel wel nadrukkelijk aan de orde, maar het doel daarvan is dat je schilderijen met bijbelse voorstellingen beter zult kunnen begrijpen en waarderen en dat je inzicht krijgt in de rode draad die door de Bijbel loopt.

Als je op zoek bent naar een introductie in het christelijk geloof, raad ik je een andere cursus aan bijv. een Apha-cursus. Die worden op veel plaatsen in Nederland gegeven.

Heb ik bepaalde voorkennis nodig voor de cursus?

Nee, dat hoeft niet. Iedereen kan het volgen.

Wat is de achtergrond van de cursusleidster?

1951: geboren in Den Haag uit Friese ouders, opgegroeid onder de rook van Groningen.
studie: MO-B Frans in Groningen -> korte tijd docent Frans in Zuid Limburg.

1980: verhuisd naar Friesland
LAT-relatie die na 10 jaar eindigde met het overlijden van mijn vriend
werk: secretaresse, daarna: automatiseringsopleiding -> helpdeskmedewerker
op 53-jarige leeftijd tot geloof gekomen, na overtuigd atheïst te zijn geweest

2009: terugverhuisd naar Groningen
werk: systeembeheerder
theologische opleiding aan het Evangelisch college: onderdeel missionair werk (als toehoorder)
diverse cursussen op het gebied van kunst
per 1-7-2016 met pensioen.

geloofsovertuiging: protestant (evangelisch)

Is dit een kunstcursus of een bijbelcursus?

Bijbel

In de cursus ‘Bijbel uit de doeken’ staat de Bijbel centraal. De docent vertelt zo levendig mogelijk een flink aantal bijbelverhalen. De verhalen komen in chronologische volgorde voorbij. Zo krijg je een aardige indruk van de hele Bijbel. Je zult gaan ervaren dat de Bijbel niet bestaat uit een stel losse verhalen, maar dat er samenhang in zit. De Bijbel heeft een rode draad.

Schilderkunst

Terwijl de docent vertelt, kijk je naar schilderijen op een smart-tv. Elk schilderij beeldt een facet uit van het bijbelverhaal. Op die manier gaat de Bijbel, maar ook de kunst, (meer) voor je leven. Misschien ken je een schilderij al, maar begrijp je nu pas echt waar het over gaat. Er zullen ook schilderijen bij zijn, die je nog niet kent. Laat je verrassen!

Af en toe word je aan het denken gezet over de vraag waarom bepaalde details uit een bijbelverhaal wél worden geschilderd, en andere juist niet, en waarom schilders er zaken aan toevoegen waarover de Bijbel niet spreekt. Ook gaat de docent in op kunstaspecten, maar verwacht geen diepgaande kunstbespreking. Als je dat zoekt, zijn andere cursussen geschikter.

Cultuur

Af en toe zal de docent ingaan op de invloed van de Bijbel op ons hedendaags taalgebruik of op elementen uit onze cultuur waarvan we soms niet eens weten dat de oorsprong in de Bijbel ligt.

Filmpjes

Tussen de verhalen door kun je kijken naar een door de docent gemaakt filmpje. Per les zie je er 1 à 2. Gemiddelde duur: 10 minuten. Zo’n filmpje kan gaan over één onderwerp, bijv. over het leven van een bijbelse figuur, of over één bijbelse scene. Je ziet foto’s van schilderijen, die op een zo levendig mogelijke manier ‘aan elkaar zijn geplakt’. Terwijl je het filmpje bekijkt, luister je naar het bijbehorende bijbelfragment, met een muziekje eronder, plus de nodige special effects. Beeld en geluid lopen zoveel mogelijk synchroon, dus je ziet en hoort het verhaal tegelijkertijd. De gesproken tekst komt uit een moderne bijbelvertaling, begrijpelijk Nederlands dus.

Vragen

Komt er tijdens de les een vraag bij je op? Stel hem gerust.

Kunstcursus of bijbelcursus?

Het accent ligt op de Bijbel én je krijgt volop kans om te genieten van vele schilderijen. Maar verwacht geen verhandelingen over schilderkunst.
Dus: geen kunstcursus, wel een belevenis!

Van welke instelling gaat dit uit?

De cursus ‘Bijbel uit de doeken’ gaat niet uit van een bepaalde instelling of kerk. Het is een initiatief van de cursusleidster zelf.

Over wat voor Bijbel gaat het?

Uitgegaan wordt van de Bijbel zonder apocriefe boeken. Dat betekent automatisch dat schilderijen over bijvoorbeeld Judith of Tobit niet besproken worden.