Cursus ‘Bijbel uit de doeken’

in de stad Groningen.

De cursus wil je laten kennismaken met de Bijbel met als doel voortaan schilderijen met Bijbelse voorstellingen beter te kunnen begrijpen.

Veel schilderijen vertellen een Bijbels verhaal. Als je dat niet kent, ontgaat je de essentie. Als je wel wat Bijbelkennis hebt, bijvoorbeeld uit je kinderjaren of van ‘Google’, kan het lijken alsof de Bijbelverhalen als los zand aan mekaar hangen. Niets is minder waar!

  • Op deze cursus krijg je een aantal Bijbelverhalen te horen. Bijbehorende schilderijen worden getoond op een smart-tv. Je zult zien hoe verschillend een zelfde Bijbeltekst is uitgebeeld!
  • Soms wordt een verhaal geïllustreerd door een leuk filmpje met schilderijen.
  • Na afloop van de cursus zal je de samenhang van de Bijbelverhalen zien.
  • Bovendien worden de verhalen in de tijd geplaatst (tijdbalk), wat meehelpt om het overzicht te houden.

De cursus wordt 2x per jaar gegeven: in voor- en najaar. De eerstvolgende cursus start 31-1-2019. Voor groepen (max. 7 personen, groepskorting!) kan afgeweken worden van de vastgestelde cursusdata. Vraag naar de mogelijkheden.

De cursus vindt plaats op donderdagavonden van 20:00-22:00 uur, met koffiepauze. Inloop vanaf kwart voor acht (i.v.m. koffie/thee). Cursusplaats: A. Jacobsstraat 11, 9728 ML Groningen. In overleg zijn ook andere tijdstippen mogelijk.

Cursusdata en aanmelden

Share de flyer!

Meer over de cursus

De cursus laat je genieten van bekende en minder bekende schilderijen uit diverse landen en tijdperken. Van Amerika tot China en van de Romeinse catacomben uit de 4e eeuw tot de hedendaagse -figuratieve- schilderkunst. Zie cursusimpressie.

cursus Bijbel uit de doekenDaarnaast laat de docent af en toe in eigengemaakte video’s zien hoe verschillend een bepaald bijbels tafereel door de tijd heen is weergegeven. Terwijl je kijkt naar schilderijen is de bijbehorende bijbeltekst te horen. Hier zie je een voorbeeld: Apostel Paulus lijdt schipbreuk onderweg naar Rome .

De cursus begint bij het eerste boek van de Bijbel (over de schepping) en volgt de bijbelse chronologie tot het laatste boek (Openbaring). De nadruk ligt op de verhalende gedeelten, vooral omdat het merendeel van de bijbelse schilderijen verhalend is. Desondanks wil de cursus een beeld geven van de hele Bijbel en laten zien dat het geen optelsom is van losse verhalen, maar dat er een rode draad door loopt. Ook wordt aandacht besteed aan de invloed van de Bijbel op de cultuur van vandaag.

Advies: lees ‘Is dit een kunstcursus of een bijbelcursus?‘ om te voorkomen dat je met verkeerde verwachtingen naar de cursus komt,.

Twee doelgroepen
  1. Mensen die het leuk vinden om naar kunst te kijken (type kunstkenner) en niet of nauwelijks bekend zijn met het christelijk geloof, maar er wel wat meer over zouden willen weten. Let wel: het is geen cursus waarbij uitgebreid wordt stilgestaan bij schilderijen. Daar zijn andere cursussen voor. Eerder is het zo dat de schilderijen illustreren waar de Bijbel over gaat. Vandaar de naam van de cursus: Bijbel uit de doeken.
  2. Mensen die bepaald geen kunstkenner zijn, maar gewoon wel eens willen horen waar de bijbel nu eigenlijk over gaat. En het bovendien wel aardig vinden dat daarbij schilderijen worden getoond.

Maar behoor je tot geen van beide groepen, dan ben je ook zeer welkom.

Voorkennis

Uitgangspunt is dat geen enkele kunst- of bijbelkennis aanwezig hoeft te zijn.

Wat de cursus niet is

Het is geen cursus waarbij schilderijen uitvoerig worden besproken. Ook zul je niet overgehaald worden om iets anders te geloven dan je al doet.

Meer info

Kijk bij de FAQ (veel gestelde vragen) of neem contact op met de docent.