Cursus ‘Bijbel uit de doeken’

in de stad Groningen.

Aan de orde komt welke verhalen er zitten achter schilderijen (doeken) met bijbelse taferelen. Je gaat het horen en zien aan de hand van afbeeldingen van schilderijen op een smart-tv. Je zult kunnen genieten van bekende en minder bekende schilderijen uit diverse landen en tijdperken. Van Amerika tot China en van de catacomben uit de 4e eeuw tot de hedendaagse -figuratieve- schilderkunst. Zie cursusimpressie.

cursus Bijbel uit de doekenDaarnaast laat de docent af en toe in eigengemaakte video’s zien hoe verschillend een bepaald bijbels tafereel door de tijd heen is weergegeven. Terwijl je kijkt naar schilderijen is de bijbehorende bijbeltekst te horen. Hier zie je een voorbeeld: Apostel Paulus lijdt schipbreuk onderweg naar Rome .

De cursus begint bij het eerste boek van de Bijbel (over de schepping) en volgt de bijbelse chronologie tot het laatste boek (Openbaring). De nadruk ligt op de verhalende gedeelten, vooral omdat het merendeel van de bijbelse schilderijen verhalend is. Desondanks wil de cursus een beeld geven van de hele Bijbel en laten zien dat het geen optelsom is van losse verhalen, maar dat er een rode draad door loopt. Ook wordt aandacht besteed aan de invloed van de Bijbel op de cultuur van vandaag. Meer hierover op ‘Is dit een kunstcursus of een bijbelcursus?

Twee doelgroepen
  1. Mensen die het leuk vinden om naar kunst te kijken (type kunstkenner) en niet of nauwelijks bekend zijn met het christelijk geloof, maar er wel wat meer over zouden willen weten.
  2. Mensen die bepaald geen kunstkenner zijn, maar gewoon wel eens willen horen waar de bijbel nu eigenlijk over gaat. En het bovendien wel aardig vinden dat daarbij schilderijen worden getoond.

Maar behoor je tot geen van beide groepen, dan ben je ook zeer welkom.

Voorkennis

Uitgangspunt is dat geen enkele kunst- of bijbelkennis aanwezig hoeft te zijn.

Wat de cursus niet is

Het is geen cursus waarbij schilderijen uitvoerig worden besproken. Ook zul je niet overgehaald worden om iets anders te geloven dan je al doet.

Met groepje vrienden de cursus volgen?

Aanmelding in groepsverband is mogelijk! Wil je bijvoorbeeld met een groepje circa 6 vrienden/kennissen gezamenlijk de cursus volgen, dan kan in overleg afgeweken worden van de vastgestelde cursusdata. Neem in dat geval contact op met de cursusleidster.

Cursusdata

In principe wordt de cursus op donderdagavonden gegeven van 20:00-22:00 uur, met koffiepauze. Inloop vanaf kwart voor acht (i.v.m. koffie/thee). Cursusplaats: A. Jacobsstraat 11, 9728 ML Groningen. Maar ook andere dagdelen zijn mogelijk.

Cursusdata en aanmelden

 

Meer info

Neem contact op met de docent. Kijk vooral ook even bij de FAQ (veel gestelde vragen). Misschien staat je vraag daar al bij.