Over wat voor Bijbel gaat het?

Uitgegaan wordt van de Bijbel zonder apocriefe boeken. Dat betekent automatisch dat schilderijen over bijvoorbeeld Judith of Tobit niet besproken worden.

spacer