Veel gestelde vragen

 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen
 • cursus christelijke kunst Groningen cursus christelijke kunst Groningen

Ik geloof niet dat de Bijbel waar is. Kan ik dan wel meedoen?

Ja, dat kan. Je bent van harte welkom. Je hoeft niet in te stemmen met de inhoud van de Bijbel. Het gaat erom je kennis en inzicht te vergroten, zowel van de schilderkunst als van de Bijbel.

Is dit een evangelisatiecursus?

Nee, in de cursus komt de Bijbel wel nadrukkelijk aan de orde, maar het doel daarvan is dat je schilderijen met bijbelse voorstellingen beter zult kunnen begrijpen en waarderen en dat je inzicht krijgt in de rode draad die door de Bijbel loopt.

Als je op zoek bent naar een introductie in het christelijk geloof, raad ik je een andere cursus aan bijv. een Apha-cursus. Die worden op veel plaatsen in Nederland gegeven.

Heb ik bepaalde voorkennis nodig voor de cursus?

Nee, dat hoeft niet. Iedereen kan het volgen.

Wat is de achtergrond van de cursusleidster?

1951: geboren in Den Haag uit Friese ouders, opgegroeid onder de rook van Groningen.
studie: MO-B Frans in Groningen -> korte tijd docent Frans in Zuid Limburg.

1980: verhuisd naar Friesland
LAT-relatie die na 10 jaar eindigde met het overlijden van mijn vriend
werk: secretaresse, daarna: automatiseringsopleiding -> helpdeskmedewerker
op 53-jarige leeftijd tot geloof gekomen, na overtuigd atheïst te zijn geweest

2009: terugverhuisd naar Groningen
werk: systeembeheerder
theologische opleiding aan het Evangelisch college: onderdeel missionair werk (als toehoorder)
diverse cursussen op het gebied van kunst
per 1-7-2016 met pensioen.

geloofsovertuiging: protestant (evangelisch)

Is dit een kunstcursus of een Bijbelcursus?

De Bijbel staat centraal in de cursus ‘Bijbel uit de doeken’. Bijbelse taferelen worden belicht vanuit de schilderkunst. Per bijbels tafereel zie je meerdere schilderijen op een presentatiescherm de revue passeren. Terwijl je hiernaar kijkt, hoor je de bijbehorende Bijbeltekst in een moderne, begrijpelijke vertaling. Beeld en geluid lopen zoveel mogelijk synchroon.

Je zult zien hoe verschillend schilders een bepaald bijbels onderwerp hebben weergegeven. De schilderijen (soms fresco’s of mozaïeken) komen uit verschillende Europese landen of uit Amerika/Canada, en uit verschillende perioden: 4e t/m 21e eeuw. De verschillen in stijl zijn aanzienlijk en worden in relatie gebracht met de toenmalige cultuur en manier van geloven.

Tijdens de cursus zul je af en toe aan het denken worden gezet over de vraag waarom bepaalde details uit een Bijbelverhaal wél worden geschilderd, en andere juist niet, en waarom schilders er zaken aan toe voegen waarover de Bijbel niet spreekt.

De bijbelse verhalen lijken misschien als los zand aan elkaar te hangen, maar dat is schijn. Er loopt een rode draad door de Bijbel. Tijdens de cursus zal dat duidelijk worden. Kortom, de cursus ‘Bijbel uit de doeken’ vergroot je inzicht in christelijke schilderkunst en geeft je de kans te genieten van vele schilderijen.

Van welke instelling gaat dit uit?

De cursus ‘Bijbel uit de doeken’ gaat niet uit van een bepaalde instelling of kerk. Het is een initiatief van de cursusleidster zelf.

Over wat voor Bijbel gaat het?

Uitgegaan wordt van de Bijbel zonder apocriefe boeken. Dat betekent automatisch dat schilderijen over bijvoorbeeld Judith of Tobit niet besproken worden.